Wiki projekt: Världskrigen

Koppling till LGR 11
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Centralt innehåll
De båda världskrigen, dess orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Instruktion
På nätet finns det flera digitala tjänster där man kan skapa wiki. Wikispaces och PBWorks är två av dessa tjänster. I den här uppgiften ska ni tillsammans i grupp om 2-4 elever i vardera grupp arbeta med ett wiki projekt om första och andra världskriget. Er wiki ska innehålla nedanstående sidor och ni skickar länken till läraren när ni är klara på av läraren angiven mailadress. Projektet kommer ni att få arbeta med under minst tre till fyra veckor på lektionstid.

  • Förstasida. Här introducerar ni er själva, men också vad wikin handlar om i korthet och varför är viktigt att ha kunskap om världskrigen.
  • Första världskriget. Här beskriver ni händelseförlopp (vad som hände under) första världskriget i korthet samt tar upp orsaker och konsekvenser till och av första världskriget.
  • Andra världskriget. Här beskriver ni händelseförlopp (vad som hände under) andra världskriget i korthet samt tar upp orsaker och konsekvenser till och av andra världskriget.
  • Länksamling. På denna sida ska ni bygga upp en egen länksamling om första och andra världskriget. Tanken med denna del av projektet är att ni ska träna er förmåga att söka och granska information inom historieämnet på nätet.
  • Lärande. På den här sidan ska ni som grupp reflektera över vad ni har lärt er under arbetet med wiki projektet om första och andra världskriget.
No votes yet.
Please wait...