Upphovsrättsliga klagomål

Här kan du klaga på om något material på Omvärldsbevakarens sidor skulle bryta mot upphovsrätten. Ange länk till materialet och varför du anser att det bryter mot copyright reglerna. Omvärldsbevakarens publicist kommer då att ta tag i anmälan inom 24 h och ge skriftlig respons på anmälan som inkommer.

HTML Comment Box is loading comments…


 

No votes yet.
Please wait...