Upphovsrätt

1 § Alla texter som publiceras här är skrivna av redaktören för sidan om inte annat anges tydligt i texten. Texterna är licensierade under Creative Commons 0 licens (CC0). Du är fri att utan mitt tillstånd kopiera, remixa och använda texterna här. Texterna får dock inte skyddas av dig under upphovsrätten om och när du publicerar dem utan samma licens skall gälla som här.

2 § Om en text är skriven av en gäst skribent har denne rätten att avgöra vilken licens som ska gälla på dennes text. Licensen för texten skall skrivas ut tydligt i inlägget och denna licens gäller för dessa inlägg. Första paragrafen är här inte giltig om annan licens än Creative Commons 0 sätts av den gäst skribent som satt licensen.

3 § Citat skall tydligt markeras genom WordPress funktionen för citat markering och källa skall i direkt anslutning till citatet. Om så inte skett skall detta omgående rapporteras till redaktören för sidan. Redaktören kommer då att ta de åtgärder som är nödvändiga för att rätta till detta. Om eventuella gästskribenter inte respekterar citat regeln kan redaktören ta bort artikeln i ett första läge och i ett andra läge stoppa den skribent som inte följer citat regeln från att skriva på sidan.

4 § Bilder som publiceras på denna sida är antingen egna bilder eller bilder som är hämtade från Pixabay som är en databas för bilder som är publicerade under Creative Commons 0 (CC0) licens. Dessa är helt fria att använda och sprida. Men om du ändå skulle hitta bilder som är upphovsrättsskyddade skall detta omedelbart anmälas till redaktören för sidan. Redaktören kommer då vidta nödvändiga åtgärder. Egna bilder faller under Creative Commons 0 (CC0) licens.

5 § Det är tillåtet för kommersiella aktörer att använda material som finns på sidan, men får inte ta rätten att för egen del skydda materialet under upphovsrättslagen.

6 § Det är utan begränsning tillåtet att länka tillbaka till material som är publicerat på sidan utan tillåtelse från redaktören för sidan.

7 § Vid användning av material här för reklam och marknadsföring så vill jag som redaktör för sidan bli underrättad, om än att jag kommer ha en mycket generös linje när det gäller användandet av material här också i reklam och marknadsförings syfte.

No votes yet.
Please wait...