No Copyright policy

Bakgrund

Upphovsrätten har diskuterats en hel del under de senaste åren inte minst när det kommer till fildelning på Internet. Omvärldsbevakaren ser mot den bakgrunden en tydlig anledning att deklarera sin inställning till upphovsrätten på den här sidan och på de sociala medier konton som länkas i menyn samt på Netlearn (lärande i nätverk på nätet om omvärldsbevakning) och på Fredriks CV som drivs av mig som driver Omvärldsbevakaren.

No Copyright policy

1 a § Omvärldsbevakarens syfte är att sprida fri information och kunskap om omvärldsbevakning och analys av vår omvärld. För att nå detta syfte måste Omvärldsbevakaren kunna verka och delta i en fri delande kultur på webben. Av den anledningen vill Omvärldsbevakaren försäkra sig om att ingenting står i vägen för att Omvärldsbevakarens fria information om omvärldsbevakning och omvärldsanalys kan spridas, konsumeras och leda till nytt skapande inom det här området och inom andra områden. Omvärldsbevakaren anser inte att den exklusiva rätt till Omvärldsbevakarens material som upphovsrätten skulle medföra är förenlig med Omvärldsbevakarens syfte. Omvärldsbevakaren är därför fri från upphovsrätt.

1 b § Omvärldsbevakarens vision är att denna policy ska vara i absoluta framkant på webben när det gäller No Copyright policy. Användarens rättigheter, frihet och rätt att dela, skapa och remixa materialet här på webbsidan Omvärldsbevakaren kommer alltid stå i centrum. Kontakta mig gärna om du har frågor om denna policy eller har idéer på hur denna policy kan bli ännu mer ambitiös. Min mail är: fredrikk39@gmail.com.

2 § Omvärldsbevakaren finns inte till för att skapa exklusivitet eller för att på något annat sätt skydda det material som finns här från spridning, konsumtion och användning. Omvärldsbevakaren finns till för sina användare och läsare. Omvärldsbevakarens mål är att du som användare ska känna dig hemma på Omvärldsbevakaren och att dina tankar, idéer, frihet och rättigheter alltid ska vara i centrum. Ingen ska varken kränka eller inskränka dina rättigheter att använda, remixa och dela materialet som du finner här eller för den delen din rätt att använda materialet för att skapa nytt material. Omvärldsbevakaren ger härmed tillåtelse för icke kommersiella och kommersiella aktörer att fritt utan tillstånd använda Omvärldsbevakarens material, remixa materialet och dela materialet.

3 § Omvärldsbevakarens material får inte skyddas under upphovsrätten av någon annan som använder materialet här på sidan för icke kommersiellt eller kommersiellt bruk. Samma principer för användande, delande, remix och skapande med materialet som finns här ska användas också när Omvärldsbevakarens material sprids vidare och används i olika sammanhang på andra håll på Internet.

4 § Repliker som publiceras på Omvärldsbevakaren ska ha egen licens för upphovsrätten. Denna licens gäller för respektive replik. Vad som är en replik skriven av någon annan än publicisten på Omvärldsbevakaren kommer tydligt framgå i artikelns titel.

5 § Omvärldsbevakaren anser att länkar är en central del av Internets infrastruktur. Omvärldsbevakaren ger härmed obegränsad rätt att länka till det material som publiceras på Omvärldsbevakaren. Omvärldsbevakarens material är utan begränsning tillåtet att indexera i sökmotorer och vid träning av artificiell intelligens. Omvärldsbevakaren tar aktivt avstånd från alla försök att lägga avgift på länkar och kommer aldrig att begära ut någon avgift alls från den som indexerar material från eller länkar till Omvärldsbevakaren.

6 § Omvärldsbevakaren uppmuntrar starkt till att använda alla de tekniska hjälpmedel som finns för att förbättra den så kallade användarupplevelsen när sökmotorer, aggregatorer eller länkar hänvisar tillbaka till Omvärldsbevakarens material, till exempel på sociala medier. Omvärldsbevakaren kommer aldrig lägga någon som helst avgift på länkar till sidan eller för att använda förhandsgranskningar på sociala medier. Alla former av sådana avgifter är oförenliga med Omvärldsbevakarens syfte och mål.

No votes yet.
Please wait...