Manus för ljudbevakaren

Nedan hittar du de manus som jag har skapat inför inspelningar av avsnitt till ljudbevakaren.

Avsnitt 1. Teknik och lärarbrist

Jag tänkte prata lite kort kring teknik och hur teknik kan användas för att lösa bristen på lärare i Sverige idag och i framtiden. Vi kommer sakna 80 000 lärare redan år 2019 och 105 000 lärare redan 2025. Genom att använda teknologi på ett smart sätt kan vi minska skadeverkningarna av denna brist på lärare. Det kan till exempel handla om att vi använder oss av fjärrundervisning, men det kan också handla om olika former av distansundervisning. Redan idag kör vi MOOC kurser som har över 100 000 deltagare per kurstillfälle via nätet. Vi kan även använda virtual reality för att undervisa i till exempel virtuella klassrum. Också strömmad kunskap, som vi idag strömmar musik och film är en idé på hur vi kan använda teknologi för att lösa lärarbristen.

No votes yet.
Please wait...