Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Wicca rörelsen i ljud

Religionskunskap 2: Wicca rörelsen i ljud

Summering: Eleverna ska skapa ett manus som ska ligga till grund för en ljudinspelning av ett reportage om Wicca rörelsen. Eleverna får fördjupa sig i Wicca rörelsen men också jämföra Wicca rörelsen med New Age och med någon världsreligion samt resonera kring frågan om Wicca rörelsen är en demokratisk rörelse eller inte. Titel Wicca rörelsen […]