Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Webbtidning om 1900-talet

Historia åk 7-9: Webbtidning om 1900-talet

Summering: Detta är en fördjupning inom 1900-talets historia som tar sin utgångspunkt i att eleverna ska bygga upp en egen webbtidning i grupp om 1900-talets historiska utveckling. Eleverna kommer bland annat att få arbeta med första och andra världskriget. Titel Webbtidning om 1900-talet Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin […]