Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Historia åk 7-9: Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Titel Vietnamkriget – en redovisning i ljud Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya […]