Fredrik

E-handel – möjligheter och utmaningar

E-handel – möjligheter och utmaningar

E-handeln har växt starkt under de senaste åren. Samtidigt som vi har fått en ökad E-handel har den traditionella handeln fått en del utmaningar att brottas med. Vi har bland annat sett detta hända i USA där Amazon har tagit en stor marknadsandel. Möjligheterna med E-handel är stora. Det handlar till exempel om hur mycket […]

 Fredrik

Varumärke i skolan

Varumärke i skolan

Inom företagsvärlden talar man ofta om värdet av att värna om det egna varumärket. Vi pratar mindre om det i den offentliga sektorn, till exempel inom skolan. Det är inte så att skolan ska fungera som ett företag gör, för det är två olika verksamheter med olika förutsättningar och behov. Men folk därute pratar om […]