Fredrik

Utredning om undervisningskvalitet problematisk

Utredning om undervisningskvalitet problematisk

Utredningen med titeln undervisningsskicklighet i centrum har flera problem. Ett par av dem tar jag upp nedan.    1. Vi har nu haft två misslyckade karriärreformer i svensk skola. Här lägger regeringen fram den tredje. Varför skulle det funka bättre den här gången?   2. Vi har redan problem med att rekrytera handledare till lärarstudenter. […]