Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic om integration och segregation

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic om integration och segregation

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften arbeta med begreppen integration och segregation. Två begrepp som är viktiga för att förstå dagens samhälle. I det här fallet ska resultatet presenteras i form av en infographic som sammanfattar det eleverna kommit fram till. Titel Infographic om integration och segregation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Individer […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Muntligt om integration, immigration och segregation

Samhällskunskap åk 7-9: Muntligt om integration, immigration och segregation

Summering: Eleverna får arbeta med begreppen integration och segregation och redovisa detta arbete muntligt. Eleverna får också jobba med immigrationen till Sverige i samband med arbete inom ramen för denna del av ämnet Samhällskunskap. Titel Muntligt om integration och segregation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Individer och gemenskaper Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga […]