Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 4-6: Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Religionskunskap åk 4-6: Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Summering: Eleverna ska här arbeta med att ta ut det viktigaste i två berättelser, en från fornnordisk religion och en från samisk religion. Eleverna ska också utifrån det som de plockat ut från berättelserna skapa en egen berättelse. Eleverna får också jobba med estetiska lärprocesser då de ska illustrera den samiska religionens berättelse och den […]