Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Titel Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll? Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Prov inom demokrati och politik

Samhällskunskap 1: Prov inom demokrati och politik

Titel Prov inom demokrati och politik Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Politiska ideologier – beskrivande och resonerande

Samhällskunskap 1: Politiska ideologier – beskrivande och resonerande

Titel Politiska ideologier – beskrivande och resonerande Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Budgetprocessen i Sverige

Samhällskunskap 1: Budgetprocessen i Sverige

Titel Budgetprocessen i Sverige Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Att hacka och påverka ett val – fallet USA-valet 2016

Samhällskunskap 1: Att hacka och påverka ett val – fallet USA-valet 2016

Summering: Eleverna utgår från fallet USA-valet 2016 och reflekterar över digitaliseringens utmaningar i förhållande till demokratins kärna: Allmänna val och rösträtten. Titel Att hacka och påverka ett val – fallet USA-valet 2016 Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Digitalisering – Politik och falska nyheter

Samhällskunskap 1: Digitalisering – Politik och falska nyheter

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften få arbeta med falska nyheter och politik. Uppgiften syftar till att eleverna ska fundera över hur utmaningen med falska nyheter kan påverka politiken. Uppgiften kommer leda fram till ett skarpt arbete med manus och ljudinspelning när eleverna är klara som lämnas in för bedömning. Titel Digitalisering – Politik […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i Sverige – muntlig redovisning

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i Sverige – muntlig redovisning

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften få arbeta med lagstiftningsprocessen i Sverige. Eleverna ska självständigt ta fram en power point presentation som ska ligga till grund för en muntlig redovisning om lagstiftningsprocessen. Titel Lagstiftningsprocessen i Sverige – muntlig redovisning Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: EU:s tre lagstiftande institutioner i video

Samhällskunskap 1: EU:s tre lagstiftande institutioner i video

Summering: Eleverna får i denna uppgift möjligheten att fördjupa sig inom EU:s tre lagstiftande institutioner (EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen) genom framtagande av manus och inspelning av film kring dessa tre institutioner på EU-nivå. Titel EU:s tre lagstiftande institutioner i video Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Demokrati – Diktatur

Samhällskunskap 1: Demokrati – Diktatur

Summering: Eleverna får här möjligheten att fundera kring vad som utmärker en demokrati och en diktatur och var gränsen mellan demokrati och diktatur går. Titel Demokrati – Diktatur Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. […]