Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor

Religionskunskap åk 7-9: Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor

Titel Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor Ämne/kurs Religionskunskap Årskurs Åk 7-9 Moment Hinduism och Buddhism Centralt innehåll Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Material Inom hinduismen finns det en grundtanke om en gudomlig kraft kallad Brahman. Men Brahman visar sig i många olika gestalter. Det är av denna anledning […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Text om judendom med instuderingsfrågor

Religionskunskap åk 7-9: Text om judendom med instuderingsfrågor

Titel Text om judendom med instuderingsfrågor Ämne/kurs Religionskunskap Årskurs Åk 7-9 Moment De abrahamitiska religionerna Centralt innehåll Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Material Inom judendomen är Tanach den heliga skriften. Tanach består av det gamla testamentet som i sin tur består av tre delar. Dessa tre delar är Tora, […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Välj en etisk fråga om sociala medier!

Religionskunskap åk 7-9: Välj en etisk fråga om sociala medier!

Summering: I den här uppgiften ska eleverna få arbeta med en etisk fråga som berör användningen av sociala medier och de möjligheter och utmaningar som följer med sociala medier användning. Frågan kopplas till pliktetiken och konsekvensetiken. Titel Välj en etisk fråga om sociala medier! Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Religionskunskap åk 7-9: Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Summering: I den här uppgiften ska eleverna titta på den aktuella samhällsfrågan om fildelning av upphovsrättsskyddat material utifrån ett etiskt perspektiv. Eleverna kommer få studera hur en pliktetiker och en konsekvensetiker skulle kunna resonera i den här frågan. Titel Fildelning av upphovsrättsskyddat material Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven ska […]