Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 4-6: Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Religionskunskap åk 4-6: Berätta och återberätta – fornnordisk och samisk religion

Summering: Eleverna ska här arbeta med att ta ut det viktigaste i två berättelser, en från fornnordisk religion och en från samisk religion. Eleverna ska också utifrån det som de plockat ut från berättelserna skapa en egen berättelse. Eleverna får också jobba med estetiska lärprocesser då de ska illustrera den samiska religionens berättelse och den […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 4-6: Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse

Religionskunskap åk 4-6: Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse

Summering: Eleverna ska arbeta med en berättelse från den fornnordiska religionen. Eleverna ska återberätta berättelsen med sina egna ord och de ska även arbeta med att illustrera berättelsen genom att rita en bild till berättelsen. Här kommer estetiska lärprocesser in. Titel Illustrera och återberätta en fornnordisk berättelse Nivå Åk 4-6 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Fornnordisk religion […]