Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsradioprogram

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsradioprogram

Summering: Eleverna får i denna uppgift fördjupa sig i olika nyheter. Fördjupningen i olika nyheter ska leda fram till ett konkret inspelat nyhetsprogram i ljudformat. Arbetet kommer att ske gruppvis i den här uppgiften. Eleverna ska också ge feedback till en annan grupps inspelade nyhetssändning. Titel Nyhetsradioprogram Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor […]