Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: New Age – en jämförande wiki

Religionskunskap 2: New Age – en jämförande wiki

Summering: Eleverna får studera New Age utifrån ett jämförande perspektiv. Eleverna ska bland annat titta på likheter och skillnader mellan hur New Age ser på universum och naturen i förhållande till kristendomen och hinduismen. Arbetet ska leda fram till en wiki som har temat New Age – ett jämförande perspektiv med två världsreligioner. Titel New […]