Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Korea kriget – en filmpresentation

Historia åk 7-9: Korea kriget – en filmpresentation

Titel Korea kriget – en filmpresentation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Titel Abort – en etisk fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Centralt innehåll Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Kunskapskrav för E Eleven kan […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Titel Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll? Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Gulag – en muntlig redovisning

Historia åk 7-9: Gulag – en muntlig redovisning

Titel Gulag – en muntlig redovisning Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Muntligt om integration, immigration och segregation

Samhällskunskap åk 7-9: Muntligt om integration, immigration och segregation

Summering: Eleverna får arbeta med begreppen integration och segregation och redovisa detta arbete muntligt. Eleverna får också jobba med immigrationen till Sverige i samband med arbete inom ramen för denna del av ämnet Samhällskunskap. Titel Muntligt om integration och segregation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Individer och gemenskaper Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga […]