Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Hållbar utveckling – en aktuell samhällsfråga i din kommun

Samhällskunskap åk 7-9: Hållbar utveckling – en aktuell samhällsfråga i din kommun

Titel Hållbar utveckling – en aktuell samhällsfråga i din kommun Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. […]