Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Löpsedeln

Samhällskunskap åk 7-9: Löpsedeln

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften ta fram en nyhet som de sedan ska göra en löpsedel till. Löpsedeln kan tas fram antingen för hand eller via användning av tillgängliga digitala verktyg och tjänster på Internet för ändamålet. Titel Löpsedeln Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga […]