Fredrik

Ljud: Reflektion över bränderna

Ljud: Reflektion över bränderna

En reflektion i ljud som behandlar bränderna och den bristande krisberedskap som verkar råda på statlig nivå i de här fallen. Och så om VMA-meddelanden via sociala medier. 

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Wicca rörelsen i ljud

Religionskunskap 2: Wicca rörelsen i ljud

Summering: Eleverna ska skapa ett manus som ska ligga till grund för en ljudinspelning av ett reportage om Wicca rörelsen. Eleverna får fördjupa sig i Wicca rörelsen men också jämföra Wicca rörelsen med New Age och med någon världsreligion samt resonera kring frågan om Wicca rörelsen är en demokratisk rörelse eller inte. Titel Wicca rörelsen […]

 Fredrik

Ljud: Fjärr- och distansundervisning

Ljud: Fjärr- och distansundervisning

Reflektion kring fjärr- och distansundervisning i skolan.

 Fredrik

Ljud: Facebook och Cambridge analytica

Ljud: Facebook och Cambridge analytica

Reflektion över Cambridge analytica skandalen i relation till Facebook.

 Fredrik

Ljud: Informationsmonopol

Ljud: Informationsmonopol

Reflektion om informationsmonopol och att vi måste tänka nytt för att undvika dess uppkomst.

 Fredrik

Ljud: Multimedia i Mooodle

Ljud: Multimedia i Mooodle

Kort reflektion om multimedia i Moodle.