Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Titel Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll? Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i Sverige – muntlig redovisning

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i Sverige – muntlig redovisning

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften få arbeta med lagstiftningsprocessen i Sverige. Eleverna ska självständigt ta fram en power point presentation som ska ligga till grund för en muntlig redovisning om lagstiftningsprocessen. Titel Lagstiftningsprocessen i Sverige – muntlig redovisning Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system […]