Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (9/8-2018): Utvärdera först, inför fler karriärtjänster sen

Aktuell omvärldsbevakning (9/8-2018): Utvärdera först, inför fler karriärtjänster sen

Man har infört två karriärreformer i skolan. Försteläraresystemet och lärarlönelyftet. Ingen av dem har tagits emot särskilt väl vad jag kan förstå av medierapporteringen i de här frågorna. Borde man då inte åtminstone dra några lärdomar av detta innan man inför ännu mer karriärtjänster som den senaste i raden av utredningar “Med undervisningsskicklighet i centrum” […]