Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Korea kriget – en filmpresentation

Historia åk 7-9: Korea kriget – en filmpresentation

Titel Korea kriget – en filmpresentation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Historia åk 7-9: Vietnamkriget – en redovisning i ljud

Titel Vietnamkriget – en redovisning i ljud Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Koreakriget – en jämförelse mellan spelfilm och faktisk händelseutveckling

Historia åk 7-9: Koreakriget – en jämförelse mellan spelfilm och faktisk händelseutveckling

Titel Koreakriget – en jämförelse mellan spelfilm och faktisk händelseutveckling Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens […]

 Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Kalla kriget – två olika världsbilder i öst och väst

Historia åk 7-9: Kalla kriget – två olika världsbilder i öst och väst

Titel Kalla kriget – två olika världsbilder i öst och väst Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Historia Moment 1900-talet Förmåga Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll: Kalla krigets konflikter, […]