Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Text om judendom med instuderingsfrågor

Religionskunskap åk 7-9: Text om judendom med instuderingsfrågor

Titel Text om judendom med instuderingsfrågor Ämne/kurs Religionskunskap Årskurs Åk 7-9 Moment De abrahamitiska religionerna Centralt innehåll Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Material Inom judendomen är Tanach den heliga skriften. Tanach består av det gamla testamentet som i sin tur består av tre delar. Dessa tre delar är Tora, […]