Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic: Två nyheter om upphovsrätten

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic: Två nyheter om upphovsrätten

Titel Infographic: Två nyheter om upphovsrätten Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Samhällskunskap 1: Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll?

Titel Lagstiftningsprocessen i EU – Vilken är Sveriges roll? Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Scientologi – Infographics och demokratisk organisation?

Religionskunskap 2: Scientologi – Infographics och demokratisk organisation?

Summering: Eleverna ska här arbeta med Scientologikyrkan. Eleverna ska skapa en infographic som ska ligga till grund för en muntlig redovisning om Scientologikyrkan. Eleverna ska också få reflektera över frågan om Scientologikyrkan är en demokratisk organisation eller inte. Titel Scientologi – Infographics och demokratisk organisation? Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Religionskunskap 2 Moment Nyreligiositet Centralt innehåll Nyreligiösa […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic om integration och segregation

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic om integration och segregation

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften arbeta med begreppen integration och segregation. Två begrepp som är viktiga för att förstå dagens samhälle. I det här fallet ska resultatet presenteras i form av en infographic som sammanfattar det eleverna kommit fram till. Titel Infographic om integration och segregation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Individer […]

 Fredrik

Infographic: Fakta om det brittiska EU-valet

Infographic: Fakta om det brittiska EU-valet

Nedan finner du en infographic som jag har satt ihop och som tar upp ett antal korta fakta om det brittiska EU – valet.