Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Muntligt om integration, immigration och segregation

Samhällskunskap åk 7-9: Muntligt om integration, immigration och segregation

Summering: Eleverna får arbeta med begreppen integration och segregation och redovisa detta arbete muntligt. Eleverna får också jobba med immigrationen till Sverige i samband med arbete inom ramen för denna del av ämnet Samhällskunskap. Titel Muntligt om integration och segregation Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Individer och gemenskaper Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga […]