Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Ungas identitet, livsstil och hälsa

Samhällskunskap åk 7-9: Ungas identitet, livsstil och hälsa

Summering: Eleverna får här arbeta med ungas identitet, livsstil och hälsa. Vi tittar bland annat på identitetsbegreppet och går sedan vidare med att reflektera över sociala medier och hur de påverkar formandet av en identitet. Titel Ungas identitet, livsstil och hälsa Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Individer och gemenskaper Förmågor Eleven ska utveckla sin […]