Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor

Religionskunskap åk 7-9: Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor

Titel Sammanfattande text om hinduism med instuderingsfrågor Ämne/kurs Religionskunskap Årskurs Åk 7-9 Moment Hinduism och Buddhism Centralt innehåll Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Material Inom hinduismen finns det en grundtanke om en gudomlig kraft kallad Brahman. Men Brahman visar sig i många olika gestalter. Det är av denna anledning […]