Fredrik

Reflektion: Svaret på ilska kan inte vara att begränsa det fria ordet

Reflektion: Svaret på ilska kan inte vara att begränsa det fria ordet

Jag förstår att det är smärtsamt för ett samhälle när det väller ut ilska, frustration och kanske rent av hat. Men ingen frågar sig vad vi ska göra åt den enorma ilska, den enorma frustration och det hat som många idag ger uttryck för. Vi kan inte tysta ner det här. Vi får inte för […]