Fredrik

Eliten är en del av problemet

Eliten är en del av problemet

Ja vi har en del problem med hot och hat och det måste tas på stort allvar. Men det finns ett långt större hot och det är orsaken till den vrede som riktas mot den 1 procentiga elit som sitter i Stockholm och i Bryssel. Det här är människor som känner sig utanför, som inte […]