Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (7/10 – 9/10): Facebook avslut och skolkulturen

Aktuell omvärldsbevakning (7/10 – 9/10): Facebook avslut och skolkulturen

Facebook avslut Jag har nu avslutat mina Facebook konton och kommer gå vidare på Linkedin och här istället. Det blir mer omvärldsbevakning här framöver.  Kulturen behöver förändras i skolan Skolans stora kulturförändring ligger i skiftet från att vara ett undervisningshus till att bli ett lärande- och nätverkshus där lärandet tillsammans med andra i nätverk vars […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Att hacka och påverka ett val – fallet USA-valet 2016

Samhällskunskap 1: Att hacka och påverka ett val – fallet USA-valet 2016

Summering: Eleverna utgår från fallet USA-valet 2016 och reflekterar över digitaliseringens utmaningar i förhållande till demokratins kärna: Allmänna val och rösträtten. Titel Att hacka och påverka ett val – fallet USA-valet 2016 Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Facebook och Cambridge analytica

Samhällskunskap åk 7-9: Facebook och Cambridge analytica

Summering: Detta undervisningsmaterial berör affärerna kring Facebook och Cambridge analytica för Samhällskunskap åk 7-9. Eleverna ges möjlighet att reflektera och spela in sitt egna reportage om dessa affärer kring Facebook och Cambridge analytica. Titel Facebook och Cambridge analytica Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och […]

 Fredrik

Kort reflektion om annonsmarknaden

Kort reflektion om annonsmarknaden

Under de senaste dagarna har jag funderat en hel del på annonsmarknaden, inte minst som en följd av en del seminarier i ämnet som webbsänts från Almedalen. Jag tror den digitala annonsmarknaden kommer bli väldigt svår att vinna för tidningar och tv-bolag. 60 procent av alla intäkter därifrån går idag till Facebook och Google och […]

 Fredrik

Media – en plats för koordination

Media – en plats för koordination

Under det amerikanska valet 2008 fanns det misstankar om att det kunde förekomma valmanipulation och valfusk. För att kunna bevaka huruvida detta faktiskt skedde eller inte lanserade man en sida på webben som heter Video the vote. Tanken här är alltså att medborgarna inte bara går till vallokalerna för att rösta utan också för att […]