Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Prov om demokrati och politik

Samhällskunskap 1: Prov om demokrati och politik

Summering: Eleverna kommer här få ett prov inom området demokrati och politik. Bland annat berörs EU:s lagstiftande institutioner, begreppen proposition och motion och för- och nackdelar med direktdemokrati och representativ demokrati. Titel Prov om demokrati och politik Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system på lokal och […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: EU:s tre lagstiftande institutioner i video

Samhällskunskap 1: EU:s tre lagstiftande institutioner i video

Summering: Eleverna får i denna uppgift möjligheten att fördjupa sig inom EU:s tre lagstiftande institutioner (EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen) genom framtagande av manus och inspelning av film kring dessa tre institutioner på EU-nivå. Titel EU:s tre lagstiftande institutioner i video Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Samhällskunskap 1 Moment Demokrati och politik Centralt innehåll Demokrati och politiska system […]

 Fredrik

Reflektion inför det nya året: Migrationspolitiken en stor utmaning för 2018

Reflektion inför det nya året: Migrationspolitiken en stor utmaning för 2018

Vi kommer snart att gå in i 2018 och lämna 2017 bakom oss. Detta innebär att vi kan se framemot fler möjligheter och utmaningar nästa år. En av dessa är flyktingpolitiken. Flygpolitiken kommer bli en mycket stor och mycket komplicerad fråga under nästa år. Vi har en situation på EU nivå som definitivt inte är […]

 Fredrik

Dagen efter Brexit

Dagen efter Brexit

Under midsommaraftons morgon stod det klart att det brittiska folket har röstat för att lämna EU. En så kallad Brexit. Den omedelbara följden av detta var att pundet föll kraftigt till den lägsta nivån på tre decennier och att finansmarknaderna skakar. Flera stora banker har fallit kraftigt med uppåt 20 procent. Beskedet verkar ha blivit […]

 Fredrik

EU – En frihetsunion eller utträde?

EU – En frihetsunion eller utträde?

Europeiska unionens största problem handlar om värderingar. Man har inom unionen tappat bort de värde man en gång bildades för att värna om. Europeiska kommissionen är ett konkret exempel där man har en institution med mycket stor makt, men som inte är folkvald, och som inte kan ställas till svars för sina handlingar i demokratisk […]