Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Titel Abort – en etisk fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Centralt innehåll Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Kunskapskrav för E Eleven kan […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Välj en etisk fråga om sociala medier!

Religionskunskap åk 7-9: Välj en etisk fråga om sociala medier!

Summering: I den här uppgiften ska eleverna få arbeta med en etisk fråga som berör användningen av sociala medier och de möjligheter och utmaningar som följer med sociala medier användning. Frågan kopplas till pliktetiken och konsekvensetiken. Titel Välj en etisk fråga om sociala medier! Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven […]

 Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Religionskunskap åk 7-9: Fildelning av upphovsrättsskyddat material

Summering: I den här uppgiften ska eleverna titta på den aktuella samhällsfrågan om fildelning av upphovsrättsskyddat material utifrån ett etiskt perspektiv. Eleverna kommer få studera hur en pliktetiker och en konsekvensetiker skulle kunna resonera i den här frågan. Titel Fildelning av upphovsrättsskyddat material Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven ska […]