Fredrik

Lite siffror för Singles day och Alibaba

Lite siffror för Singles day och Alibaba

Den 11/11 – 2018 var det dags för årets Singles day. Det är Kinas motsvarighet till vår Black Friday. Det har nu kommit en del siffror som visar statistik från Singles Day för den stora jätten i öster Alibaba inom e-handel och hur de levererade på Singles day. Under de 24 h som Singles day […]

 Fredrik

E-handel – möjligheter och utmaningar

E-handel – möjligheter och utmaningar

E-handeln har växt starkt under de senaste åren. Samtidigt som vi har fått en ökad E-handel har den traditionella handeln fått en del utmaningar att brottas med. Vi har bland annat sett detta hända i USA där Amazon har tagit en stor marknadsandel. Möjligheterna med E-handel är stora. Det handlar till exempel om hur mycket […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: E-handel – möjligheter och utmaningar

Samhällskunskap åk 7-9: E-handel – möjligheter och utmaningar

Titel E-handel – möjligheter och utmaningar Ämne/kurs Samhällskunskap (åk 7-9) Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället från […]