Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: Dragon Rouge

Religionskunskap 2: Dragon Rouge

Titel Dragon Rouge Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Religionskunskap 2 Moment Nyreligiositet Centralt innehåll Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna. Kunskapskrav för E Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin […]