Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Debattartikel – Lokalpolitisk aktuell fråga

Samhällskunskap åk 7-9: Debattartikel – Lokalpolitisk aktuell fråga

Titel Debattartikel – Lokalpolitisk aktuell fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället […]