Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Brand – vad kan jag göra?

Samhällskunskap åk 7-9: Brand – vad kan jag göra?

Titel Brand – vad kan jag göra? Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om […]

 Fredrik

Bränderna som rasar i landet

Bränderna som rasar i landet

Det är ett fantastiskt arbete som många därute gör nu i farliga marker som brinner. Men samtidigt har den statliga krisberedskapen återigen fallerat helt och hållet. Det kan inte vara så att det ska ta flera dagar för att få upp brandflyg från Italien för att Sverige inte klarar av att ha eget brandflyg. Det […]