Fredrik Karlsson

Pedagogiska teorier och praktiker: Kunskapssyn i video mellan teorier

Pedagogiska teorier och praktiker: Kunskapssyn i video mellan teorier

Summering: Eleverna ska här fundera över och diskutera kunskapssynen hos Behaviourismen och hos Konstruktivismen utifrån olika aspekter (till exempel deras skillnader i synsätt på kunskap och dess svagheter och styrkor). Diskussionen ska leda fram till ett manus som ska bli en reflekterande film. Titel Kunskapssyn i video mellan teorier Nivå Gymnasiet Ämne/Kurs Pedagogiska teorier och […]