Fredrik

Samhällskunskap åk 7-9: Valet 2018

Samhällskunskap åk 7-9: Valet 2018

Titel Valet 2018 Ämne/kurs Samhällskunskap (åk 7-9) Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället från medier, Internet och […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic: Två nyheter om upphovsrätten

Samhällskunskap åk 7-9: Infographic: Två nyheter om upphovsrätten

Titel Infographic: Två nyheter om upphovsrätten Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Förenta Nationerna – ett nyhetsprogram

Samhällskunskap åk 7-9: Förenta Nationerna – ett nyhetsprogram

Titel Förenta Nationerna – ett nyhetsprogram Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: E-handel – möjligheter och utmaningar

Samhällskunskap åk 7-9: E-handel – möjligheter och utmaningar

Titel E-handel – möjligheter och utmaningar Ämne/kurs Samhällskunskap (åk 7-9) Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället från […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Debattartikel – Lokalpolitisk aktuell fråga

Samhällskunskap åk 7-9: Debattartikel – Lokalpolitisk aktuell fråga

Titel Debattartikel – Lokalpolitisk aktuell fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Hållbar utveckling – en aktuell samhällsfråga i din kommun

Samhällskunskap åk 7-9: Hållbar utveckling – en aktuell samhällsfråga i din kommun

Titel Hållbar utveckling – en aktuell samhällsfråga i din kommun Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Brand – vad kan jag göra?

Samhällskunskap åk 7-9: Brand – vad kan jag göra?

Titel Brand – vad kan jag göra? Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Arbetsförmedlingen – bör den läggas ner?

Samhällskunskap åk 7-9: Arbetsförmedlingen – bör den läggas ner?

Titel Arbetsförmedlingen – bör den läggas ner? Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Följ en lokalpolitisk fråga

Samhällskunskap åk 7-9: Följ en lokalpolitisk fråga

Titel Följ en lokalpolitisk fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället från […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsprogrammet om fildelning

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsprogrammet om fildelning

Titel Nyhetsprogrammet om fildelning Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. söka information om samhället från medier, […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Följ en samhällsfråga!

Samhällskunskap åk 7-9: Följ en samhällsfråga!

Summering: Detta är en uppgift som berör det centrala innehållet kring aktuella samhällsfrågor. Eleverna ska följa en fråga under två veckor i sociala medier och därefter bearbeta det som de har fått med sig från bevakningen av en aktuell samhällsfråga i sociala medier. Titel Följ en samhällsfråga! Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Löpsedeln

Samhällskunskap åk 7-9: Löpsedeln

Summering: Eleverna ska i den här uppgiften ta fram en nyhet som de sedan ska göra en löpsedel till. Löpsedeln kan tas fram antingen för hand eller via användning av tillgängliga digitala verktyg och tjänster på Internet för ändamålet. Titel Löpsedeln Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsradioprogram

Samhällskunskap åk 7-9: Nyhetsradioprogram

Summering: Eleverna får i denna uppgift fördjupa sig i olika nyheter. Fördjupningen i olika nyheter ska leda fram till ett konkret inspelat nyhetsprogram i ljudformat. Arbetet kommer att ske gruppvis i den här uppgiften. Eleverna ska också ge feedback till en annan grupps inspelade nyhetssändning. Titel Nyhetsradioprogram Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor […]

 Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Facebook och Cambridge analytica

Samhällskunskap åk 7-9: Facebook och Cambridge analytica

Summering: Detta undervisningsmaterial berör affärerna kring Facebook och Cambridge analytica för Samhällskunskap åk 7-9. Eleverna ges möjlighet att reflektera och spela in sitt egna reportage om dessa affärer kring Facebook och Cambridge analytica. Titel Facebook och Cambridge analytica Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Samhällskunskap Moment Aktuella samhällsfrågor Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att: analysera och […]