Fredrik Karlsson

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Religionskunskap åk 7-9: Abort – en etisk fråga

Titel Abort – en etisk fråga Nivå Åk 7-9 Ämne/kurs Religionskunskap Moment Etik och moral Förmågor Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Centralt innehåll Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Kunskapskrav för E Eleven kan […]