Staten och demokratin

I samband med den typen av snabba förändringar som ofta är kopplade till stora tekniska framsteg så skiftar också makten i samhället. Vi såg det bland annat med tryckpressen där den katolska kyrkan tappade mycket av sin makt. Men de finns fortfarande kvar. Anledningen är att vi behöver bygga den nya maktstrukturen ovan på en äldre maktstruktur. Det innebär att den nya maktstrukturen så småningom får makten, men att den gamla maktstrukturen ändå finns kvar om än med mindre makt och inflytande i samhället.

Detta är också vad som kommer att hända med Internet. Internet innebär inte att staten som maktstruktur kommer att försvinna. Det innebär att vi kommer att bygga en ny maktstruktur ovanpå den gamla maktstrukturen (statsmakten) som kommer ta över makten från den gamla maktstrukturen. Problematiken här är dock att makten inte längre finns kvar inom Europeiska unionen. Maktstrukturen finns idag i ett fåtal bolag som har blivit så stora att de kan anses ha mer makt än vad statsmakterna har. Google, Facebook, Apple, Amazon och Microsoft är de mest uppenbara exempel på sådana bolag. Strax därunder har vi också Netflix och Alibaba som exempel som bör nämnas i sammanhanget.

Utöver dessa bolag finns det tolv så kallade “Super clouds” i världen som samlar in oerhört stora mängder data idag. Det finns fem i USA. Det finns fem i Kina. Det finns ett i Indien och ett i Ryssland. Dessa tolv “Super clouds” ger en bild av var maktens strukturer finns idag och inte finns idag. Detta är en försvårande omständighet när man ska analysera makten inom den europeiska unionen och hur den kommer se ut i framtiden. Utvecklingen av demokratin är dubbel. Å ena sidan har den stora massan fått tillgång till kanaler där de fritt kan uttrycka sina åsikter. Å andra sidan har makten med tillhörande maktstrukturer i mångt och mycket flyttat från politiken till nätjättar och så kallade “Super Clouds”.

Staten kommer att få problem med de här förändrande maktstrukturerna. Det här innebär att man inte längre kontrollerar informationsflödena eller i vår tid dataflödena. Man kan heller inte längre kontrollera kommunikationsflödena då människors kommunikation i allt större omfattning har blivit krypterad. Staten har som en reaktion på detta försökt att svara med mer övervakning av flödena av information och kommunikation. Men detta är dömt att misslyckas då teknologins utveckling och därmed det tekniska skyddet mot övervakning utvecklas mycket snabbare än vad statsmakten kan komma upp med ny lagstiftning för att kunna övervaka informations- och kommunikationsflödena. Konflikten mellan Apple och FBI där FBI kommer med en IPhone som man vill ha hjälp att knäcka krypteringen på och Apple närmast skriker till amerikanska myndigheter att krypteringen av kommunikation är här för att stanna är ett exempel på hur ett gammalt och ett nytt maktparadigm nu kämpar om makten över kommunikations- och informationsflödena.

No votes yet.
Please wait...