Sociala medier och andra staters påverkan

Under tiden sedan presidentvalet i USA där Donald J Trump blev vald har det funnits en stor debatt om sociala medier i relation till det valet och om hur andra stater försökt att påverka demokratiska val. Facebook är ett av de bolag som nämnts flitigt i debatten. Bland annat har anklagelser riktats mot de sociala medierna om att det förekommit ryska försök till att gå in och manipulera valet i USA.

Problemet med kritiken här är att det inte är särskilt märkligt att Ryssland försöker att skaffa sig ett större inflytande över ett helt nytt samhälle med en helt ny medieverklighet. Man vill sätta sin bild av verkligheten från Kreml. Det märkliga är att väldigt många andra inte har försökt att ta en ledande roll i den här förändringen. Detta innebär i konkreta termer att Kreml har lyckats med sin agenda. Det hade dem knappast gjort i samma omfattning om fler hade velat driva den här förändringen i en annan riktning än den som Kreml företräder.

Hur illa jag än tycker om Putins maktapparat så har strategin Ryssland använt på sociala nätverk och i att bygga upp sin egna offentlighet med bland annat Russia Today fungerat. Man har skaffat sig ett inflytande i världen nu och låt oss påminna oss om att man också har en av de 12 Super clouds som jag talade om tidigare. Man sitter på en maktapparat idag och en egen offentlighet som måste tas på större allvar av dem som vill bevara demokratiska värden, för annars kommer man förlora striden om demokratin. Och den kampen kommer inte föras i det fysiska rummet. Den kommer föras online i väldigt stor utsträckning.

Det kommer inte vara någon vacker kamp man kommer behöva föra här. De krafter som vill ha ett annat samhälle än det demokratiska kommer vara beredda att utrusta sig med trollfabriker och liknande vapen. Bemötandet av det är dock inte inskränkningar i yttrandefriheten utan att gå ut och ta ansvar i de sociala kanalerna och sprida den bild man själv vill sätta samt ta strid för sin sak. Jag tror verkligen att vi behöver fundera igenom vår strategi här. Det här är en fråga om vilket samhälle och vilken värld vi vill leva i idag, imorgon och i framtiden. Det handlar ytterst om vem som kommer sitta på makten i världen framöver. Det här är lite av ett F1-race där man måste leverera i en hastighet som vida överstiger den man haft tidigare. Problemet är att en organisation som EU idag inte har någon hastighet framåt alls. Man är fortfarande kvar i depån trots att loppet har börjat för en bra stund sedan. Jag hoppas att Trumps vinst i presidentvalet kan bli signalen om att loppet har börjat och att man nu måste ut på banan åtminstone.

No votes yet.
Please wait...