Smarta telefoner i skolan

En smart telefon som vi använder till det mesta idag. En smart telefon som är med oss överallt hela tiden. Katarina Graffman som är doktor i antropologi har studerat post millenium generationen och hon talar om hur den digitala identiteten för den här generationen som kallas för generation z har blivit viktigare än den reella identiteten.

Jag vill att både du som läser och jag som producerar stannar upp och funderar en stund här. Det här är viktigt om vi ska kunna möta den här generationen. Generation z. Jag vill att vi tillsammans stannar upp och funderar över vad detta innebär för lärande och för personlig utveckling och reflekterar över vår roll som vuxna här. Jag vill att vi stannar upp och funderar över hur barn och unga i generation z som ser den digitala identiteten som viktigare än den reella identiteten upplever en skola idag där alltfler ber dem att lägga undan sin smarta telefon.

Den här generationen kommer tillbringa 10 h och 19 minuter varje dag med att interagera med digital teknologi (Theodore Josiha Haig). Generation z lever sina liv i den digitala världen idag. Att säga till den här generationen att lägga bort mobilen där de lever mycket av sina digitala liv idag är detsamma som att säga till vuxna att lägga bort eller stänga av den fysiska världen. Är det verkligen min roll som pedagog att be barn och unga att stänga av den värld de ser som den primära världen idag?

Här finns en konflikt. En konflikt mellan två världsbilder. För en ung person så är den digitala världen den primära världen och den fysiska världen har för första gången blivit sekundär. För vuxna är det precis tvärtom. Den fysiska världen är den primära världen och den digitala världen är något som ligger där i fickan och bussar på uppmärksamhet. Man ser den digitala världen som en distraktion.

Detta är en konflikt mellan två världsbilder som både är svår att hantera och som är svår att lösa. Det finns helt enkelt inga enkla vägar att överbrygga denna konflikt mellan generationer idag i den här frågan. Konflikten om mobiltelefoner i klassrummet är i någon mån ett exempel på denna konflikt mellan två världsbilder. Detta har gjort frågan om smarta telefoner i klassrummet till en känslig fråga. En känslig fråga som oavsett hur man gör kommer att leda till frustration på ett eller annat sätt i en stor grupp inom skolans verksamhet.

Det finns all anledning att fundera och reflektera vidare över de här frågorna. Frågan om mobilen i klassrummet är inte så enkel som det kan framstå som när man tar del av den svenska skoldebatten. Både i traditionell och social media. Det är mycket viktigt att man funderar igenom sitt förhållningssätt noga i den här frågan både från lärare, från rektor, från elever, från skolledare och från skolpolitiker. Det är hög tid att vi tar en diskussion om de här frågorna som inkluderar att vi ska möta en generation nu som ser den digitala identiteten som viktigare än den reella identiteten och som inkluderar fakta som att den här generationen, generation z kommer tillbringa mer än 10 h om dagen med att interagera med digital teknologi.

Jag ser det inte som min roll att som pedagog förhindra och stoppa barn och unga från att utvecklas med digital teknologi genom att införa mobilförbud till exempel. Jag ser det som min uppgift som pedagog att arbeta med att utveckla metoder och innehåll som kan möta upp en digital generation kallad generation z. Det är det jag brinner för och tror på. För vi har en ung generation som idag växer upp och lever sina liv online och i mobilen. Det är den generationen som är mitt fokus.

No votes yet.
Please wait...