Skolan

Skolan har berörts delvis redan i den skakande omvärldenmen kommer här att få sin centrala del och sin stora uppmärksamhet. Jag kommer att börja med att titta på hur skolan kan organiseras för lärande digitalt utifrån två exempel baserade på två olika teknologier med utgångspunkt i Peter Senges teori om lärande organisationer som han skriver om i boken The fifth discipline. Peter Senge om fem discipliner som han menar är grunden för en lärande organisation. Dessa fem discipliner är:

  1. Personligt mästerskap
  2. Tankemodeller
  3. Gemensamma visioner
  4. Teamlärande
  5. Systemtänkande

I undermenyn under menyvalet skola hittar du resten av artiklarna om skolan, däribland två exempel på hur denna modell för lärande organisationer kan tillämpas i Moodle och i molnet.

No votes yet.
Please wait...