Skolan – en del av ett förebyggande arbete?

Politiken talar ofta om hårdare tag mot brottsligheten. Det talas till exempel om mer av övervakning. Problemet är att jag inte tror att det är hårdare tag som behövs. Särskilt inte när det kommer till unga. Det som behövs här är ett skifte i synen på vad man vidtar för åtgärder från repression till förebyggande arbete. Vi har stora problem med hur vuxna förhåller sig till barn och ungdomar idag. Vi vuxna lyckas inte med det vi borde göra, nämligen att lyssna på barn och unga och ta deras behov på allvar. Alla varningsklockor borde ringa när den psykiska ohälsan ökar kraftigt bland barn och unga. Bara mellan åren 2011-2014 ökade stressen från 6 av 10 som var stressade över skolarbetet till 9 av 10 som var stressade över skolarbetet (Ung röst 2011 och 2014).

Redan 2012 visade BRIS att skolan var den näst vanligaste orsaken till att unga kontaktade dem. Nu har skolan blivit den tredje vanligaste orsaken till att unga kontaktar BRIS. Men det beror inte på att skolan blivit bättre utan att den psykiska ohälsan har ökat så lavinartat att den nu är den klart vanligaste orsaken till att unga kontaktar BRIS. Det är uppenbart att detta förr eller senare får konsekvenser också när det kommer till ungdomsbrottsligheten. Samtidigt har vi studier från 2007 som visade att var tredje fall av mobbning/kränkande behandling sker av lärare mot elever. Ca 50 procent av lärarna och ca 60 procent av rektorerna valde att göra ingenting enligt denna undersökning för att komma tillrätta med mobbning/kränkningar. Enligt BEO berör 40 procent av alla anmälningar vuxna som kränker elever i skolan.

Vilken bild har vi vuxna satt av oss själva bland barn och unga med det här agerandet? Vilken bild har vi satt av vad som är tillåtet och inte tillåtet med det här agerandet? Vad tror man att det här kommer få för konsekvenser för dagens och kommande generationer unga när det här får fortgå? Tilläggas kan att 20 procent av landets 9:e klassare gick ut utan behörighet till gymnasieskolan. Vad ska dem göra nu? Hur ska vi se till att de får stöd att komma vidare?

No votes yet.
Please wait...