Relationen mellan institutioner och individer

Låt mig inleda med ett exempel från den skottska skolan. Martha Payne var då en 9-årig tjej som startade en blogg kallad Never Seconds. På Never Seconds recenserade hon sina skolluncher och hon tog bilder på sin egen skollunch under skoldagen. En dag blev hon uppkallad till rektor som förklarade att hon inte fick ta bilder på sin skollunch och publicera dem på sin blogg. En blogg som vid det tillfället hade tusentals läsare och som även drevs för att samla ihop en mindre summa pengar till välgörenhet. Hon skrev om att hon inte kunde fortsätta med sin blogg på grund av skolans beslut. Mindre än 24 timmar senare hade skolan backat. Tusentals strömmade in på bloggen för att protestera mot skolans beslut från hela världen och över 3 000 kommentarer blev lämnade på artikeln vars innehåll var mycket kritiskt mot skolans agerande. Till slut hade hon uppåt 200 000 pund insamlade till välgörenhet.

När en 9-åring kan driva en blogg som når tiotusentals läsare och inte bara når tiotusentals läsare runt om i världen utan också via en artikel kan få dem att en koordinera protester mot en institution av skolans kaliber via sociala medier så har relationen mellan institutioner och individer förändrats, i det här fallet mellan en elev och en skola. Maktförhållandet mellan en individ och en institution ser annorlunda ut än vad som varit fallet innan Internet kom in i bilden. Låt mig ta ett annat exempel. Också från utbildningssystemet. Här i USA och närmare bestämt Kalifornien. I Kalifornien skulle man för några år sedan ta en ny lag som var ett riktigt slag i ansikter på den afroamerikanska befolkningen.

På lördagen hölls det en mindre demonstration mot lagen. 48 h senare på måndagen gick 50 000 afroamerikanska studenter ut från sina skolor och blockerade trafiken till City Hall där lagen skulle antas. En demonstration som skolorna inte kunde se komma då studenterna hade organiserat protesten via bara SMS och MySpace. Den sociala koordinationseffekt som de sociala medierna har är som jag ser det den viktiga faktorn som borde ha tonvikt i våra styrdokument. Att kunna hantera stora informationsmängder är en central faktor, men den verkliga förändringen av Internet är möjligheten att koordinera människor oberoende av tid och rum. Jag brukar definiera digitalisering som: Digitalisering handlar om att organisera sin verksamhet på ett mer effektivt sätt när tid och rum inte längre är begränsande faktorer. Detta sätt att se på digitalisering kan illustreras med hur vi gjorde våra bankärenden för 15 år sedan i förhållande till hur vi gör dem idag.

No votes yet.
Please wait...