Regler för sidan

För att sidan ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att du är medveten om vad som gäller här på sidan. Nedan finns några korta regler och lite information av den anledningen.

1 § Omvärldsbevakarens material skall vara fritt tillgängligt och det kommer inte tas in reklam eller upprättas några betalväggar här. Om du vill stödja sidan så är en länk tillbaka till den aktuella artikel som du läst en bra väg och att sprida innehållet på sociala medier.

2 § Spam kommer inte att accepteras i fälten för kommentarer. Kommentarer som är spam kommentarer kommer att tas bort av redaktören för sidan. Redaktören kommer bedöma i varje enskilt fall vad som kommer räknas som spam. Kontakta redaktören för sidan via e-post: fredrikk39@gmail.com om du har frågor angående detta.

3 § Pornografiskt material eller material som faller utanför lagens ramar kommer inte att accepteras i kommentarerna. Omvärldsbevakaren kommer ha en mycket strikt policy när det rör eventuella kommentarer som innehåller barnpornografiskt material eller länkar till sådant material. Alla överträdelser mot denna policy kommer polisanmälas omgående och materialet kommer raderas med omedelbar verkan.

4 § Kränkningar och näthat kommer tas bort. Främlingsfientliga kommentarer och rasistiska kommentarer kommer inte att vara kvar på sidan utan kommer raderas. Hets mot folkgrupp och förtal kommer att anmälas till polisen. Hot kommer polisanmälas oberoende av huruvida dem riktar sig mot redaktören eller någon annan. Redaktören kommer vara särskilt strikt kring kommentarer som innehåller hot mot politiker och journalister som har en bärande roll i vår demokrati.

5 § Omvärldsbevakaren har inte en ansvarig utgivare. Av den anledningen kommer Omvärldsbevakaren inte att vara en formell del av det pressetiska systemet. Men Omvärldsbevakaren har för avsikt att i möjligaste mån försöka följa dessa pressetiska regler.

6 § Som en följd av 5 § kommer Omvärldsbevakaren vara generös med att publicera repliker och rättelser till artiklar som har eller kommer bli publicerade här. Dessa repliker ska vara underskrivna med namn om inte särskilda skäl föreligger. I repliker ska också licens för upphovsrätt anges. Denna licens för upphovsrätt kommer vara den rådande, oberoende av vad som gäller i övrigt på Omvärldsbevakaren. Inga repliker kommer att publiceras som inte har denna information om upphovsrättslig licens. Vid frågor kring detta så ska du ta kontakt med mig som redaktör för att få hjälp via mail: fredrikk39@gmail.com.

7 § Omvärldsbevakaren tror på demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och frihet och på en öppen och fri debatt. Omvärldsbevakaren kommer bemöta alla former av angrepp på demokratin, våra demokratiska fri- och rättigheter och på den fria och öppna debatten. Internet:s frihet är helt avgörande för att denna sida ska kunna existera. Ett fritt och öppet Internet är därför ett kärnvärde i Omvärldsbevakarens verksamhet.

No votes yet.
Please wait...