Publicistiska klagomål

Om du anser att något på Omvärldsbevakaren bryter mot den publicistiska etik som gäller för sidan kan du höra av dig med klagomål angående detta nedan. Alla klagomål kommer besvaras och beslut kring klagomåls hantering kommer att motiveras.

Comment Form is loading comments…

No votes yet.
Please wait...