Post 9/11 generationen i skolan

Den 11 september 2001 händer en händelse som har fått dramatiska effekter sedan dess. Vad vi såg i samband med 11 september attentaten 2001 och som har fortsatt i allt snabbare takt under resten av 00-talet och 10-talet är en utveckling där människor eller grupper av människor kombinerar interaktiva medier med idéer från tidigare samhällsparadigm som borde vara irrelevanta för vår tid och får en explosiv cocktail som kommer skapa krigen och terrorismen under det 21:a århundradet. Vi har nu elever i våra skolor som växer upp i en post 9/11-värld och som påverkas enormt mycket av den osäkra samhällskontext som råder i denna post 9/11-värld, men som inte får hjälp i skolan att förstå denna osäkra samhällskontext. Detta gör i alla fall mig väldigt oroad. Hur påverkas den här gruppens lärande och personliga utveckling av att växa upp i en så osäker samhällskontext som vi befinner oss i ett post 9/11 samhälle och inte få hjälp med att förstå denna osäkra samhällskontext?

Jag ställer inte den frågan för att jag förväntar mig att det finns ett färdigt svar utan snarare för att det är en fråga som jag tror det finns ett värde i att fundera vidare över. Det är inte alls självklart att stöket i den svenska skolan just nu beror på bristande respekt för lärare eller bristande disciplin. Våra barn och unga växer upp idag i en osäker värld som förändras allt snabbare och detta skapar både oro och osäkerhet. Vi måste fundera på hur vi vuxna ska hjälpa denna post 9/11 generation att förstå sin samtid. Att förstå varför omvärlden är så osäker som den är. Terrorattentanten den 11 september 2001 mot World Trade Center och Pentagon är en så omskakande händelse att det finns ett samhälle före den 11 september 2001 och ett efter 11 september 2001.

Det låter så lätt i den svenska skoldebatten att ordningsproblem ska lösas med disciplinära åtgärder men i en omvärld som vår som idag kännetecknas av snabba förändringar och en snabbt ökande grad av osäkerhet, komplexitet och oförutsägbarhet måste vi vuxna våga tänka ett eller flera steg till än att ta till enkla lösningar med disciplinära åtgärder mot unga. Det är nog tid för oss vuxna att börja reflektera självkritiskt över hur vi bemött en ung generation som lever i en värld av allt snabbare förändringshastighet och en ständigt ökande grad av komplexitet, oro, osäkerhet och oförutsägbarhet.

No votes yet.
Please wait...